200 thí sinh đua tài thi Tin học trẻ toàn quốc

    Gốc

    ND - Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 14 chiều 21-7, tại Hà Nội, cho biết, 200 thí sinh thuộc 52 tỉnh, thành đoàn và đoàn ngành tham gia Hội thi năm 2008, tổ chức từ ngày 29 đến 31-7, tại TP Đà Nẵng.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127093&sub=76&top=41