20 suất học bổng toàn phần của PSB Academy

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - PSB Academy được thành lập vào năm 1964, hiện có một gia tài đáng giá dẫn đầu trong nền giáo dục tại Xin-ga-po. PSB Academy được ghi nhận về những giải pháp ưu việt để phát triển con người.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/190115