2 TS ngồi cạnh nhau có mã đề thi trắc nghiệm khác nhau

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đề thi trắc nghiệm năm nay được in sẵn và có nhiều mã đề thi, do máy tính tự động xáo trộn thứ tự câu cũng như thứ tự các phương án A, B, C, D. Mỗi thí sinh chỉ được phát 1 đề thi có mã khác với mã đề thi của những thí sinh ngồi cạnh.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/93009.cand