2/2008: Thị phần của Google tại Mỹ tiếp tục tăng

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Trên toàn cầu, công cụ tìm kiếm Baidu.com của Trung Quốc vẫn giữ vị trí thứ 3 sau Google và Yahoo nhưng trước MSN-Windows Live của Microsoft.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9506&t=pcolarticle