170 triệu đồng “bốc hơi” khỏi phòng giám đốc

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Mở ngăn kéo tủ tại phòng làm việc, GĐ Trung tâm Thiết kế Công ty cổ phần Vinashin phát hiện mất 170 triệu đồng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/toiphama-z/2008/12/105238.cand