12 hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến đất đai

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến nhân dân từ 1/2023 đến 15/3/2023, trong đó quy định 12 hành vi bị nghiêm cấm sau đây

P.Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/12-hanh-vi-bi-nghiem-cam-lien-quan-den-dat-dai-post995927.vov