100 sản phẩm công nghệ và dịch vụ tốt nhất 2008

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Tạp chí PC World Mỹ vừa công bố danh sách 100 sản phẩm công nghệ và dịch vụ tốt nhất năm 2008. Apple iPhone và Lenovo ThinkPad X300 có mặt trong 10 vị trí đầu tiên.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10336&t=pcolarticle