100% CN trực chiến tại các điểm ngập

    Gốc

    (NLĐ) - Hơn 100 cán bộ chủ chốt, cán bộ CĐ và tổ trưởng sản xuất đã dự lớp tập huấn chuyên đề về công tác ứng trực mưa và phòng chống lụt bão do Công ty Thoát nước Đô thị tổ chức chiều 7-8

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/234772.asp