10 thành tựu của Y học thế giới năm 2007

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong số ra đặc biệt nhân kết thúc năm 2007, tạp chí Time của Mỹ đã bình chọn “10 thành tựu tiêu biểu trong lĩnh vực y học” mà con người đạt được trong năm 2007 vừa qua.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=36371