1 tỷ USD triển khai sáng kiến “Vì Môi Trường Xanh” giai đoạn 2

    Gốc

    NDĐT- Với cam kết 1 tỷ USD đầu tư cho việc tiết kiệm 50% năng lượng, hôm nay, IBM Việt Nam chính thức công bố giai đoạn 2 sáng kiến “Vì Môi Trường Xanh” (Project Big Green).

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125829&sub=127&top=39