1.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động thành công với lãi suất 8,3%

    Gốc

    (HNMĐT) -  Mức lãi suất này bằng mức lãi suất trần và cao hơn 0,43%/năm so với mức lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu vào ngày 29/10 vừa qua.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/13/150449