1.000 suất sang Nhật Bản theo chương trình mới

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Vũ Minh Xuyên, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB-XH, cho biết như trên

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/203430.asp