Xúc tiến đàm phán lập khu vực mậu dịch ASEAN-Ấn Độ

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Vòng thương lượng thứ 18 của Ủy ban đàm phán thương mại ASEAN-Ấn Độ đã diễn ra tại thành phố Bôpan của Ấn Độ từ ngày 7 đến 9/1.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231045/Default.aspx