Xuất xứ nguồn nguyên liệu cho ngành đồ gỗ

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Nhiều thành viên của EU hiện đang yêu cầu các sản phẩm gỗ và chế biến từ gỗ nhập khẩu phải có nguồn gốc khai thác hợp pháp...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=8ce7ef89839120&page=category