Xuất bản sách của nhà báo Trần Bạch Đằng

    Gốc

    Trần Bạch Đằng du ký là tuyển tập gồm các bài viết ghi chép các chuyến xuất ngoại của tác giả từ năm 1977-1999. 19 quốc gia với những câu chuyện ngắn gọn nhưng sâu sắc được miêu tả trong cái nhìn đối sánh với Việt Nam là điểm đặc biệt nhất của quyển sách này.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/4/10/233936.tno