Xoay nghiêng một chút...

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Kích thước đất không rộng rãi khiến gia chủ và kiến trúc sư đồng lòng làm một ngôi nhà đơn giản, tránh cảm giác ngăn chia chật chội và cố gắng thoát khỏi cái nhìn về...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/machban/2008/05/02/104219/1927