Duy trì ứng trực, bảo đảm an toàn các sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng

Duy trì ứng trực, bảo đảm an toàn các sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng

Sáng 1/2, ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thượng tướng Bùi Văn Nam,...
Những ngày đêm không ngơi nghỉ

Những ngày đêm không ngơi nghỉ

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Không để bị động trong bảo đảm an ninh cho Đại hội XIII

Thiếu tướng Tô Ân Xô: Không để bị động trong bảo đảm an ninh cho Đại hội XIII

Những đóng góp thầm lặng

Những đóng góp thầm lặng

Bám chốt, bám địa bàn, bảo vệ thành công Đại hội Đảng

Bám chốt, bám địa bàn, bảo vệ thành công Đại hội Đảng

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác bảo đảm ANTT trước giờ làm việc Đại hội

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác bảo đảm ANTT trước giờ làm việc Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất hài lòng về công tác bảo đảm ANTT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rất hài lòng về công tác bảo đảm ANTT

Cảnh sát cơ động nguyện toàn tâm bảo vệ Đại hội Đảng

Cảnh sát cơ động nguyện toàn tâm bảo vệ Đại hội Đảng

CSGT đảm bảo tuyệt đối an toàn đón dẫn đoàn Đại hội XIII của Đảng

CSGT đảm bảo tuyệt đối an toàn đón dẫn đoàn Đại hội XIII của Đảng

Tập trung cao độ, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào về công tác an ninh Đại hội XIII của Đảng

Tập trung cao độ, không để xảy ra bất cứ sơ xuất nào về công tác an ninh Đại hội XIII của Đảng

'Công an Hà Nội quyết tâm cao độ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII'

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Thứ trưởng Bùi Văn Nam kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sẵn sàng đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Toàn tâm, toàn lực bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Toàn tâm, toàn lực bảo vệ thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Công an TP.Hà Nội ra quân đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Công an TP.Hà Nội ra quân đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIII của Đảng

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội Đảng

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ Đại hội Đảng

Hà Nội: Ra quân bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Hà Nội: Ra quân bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Công an Hà Nội triển khai bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng XIII

Công an Hà Nội triển khai bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng XIII

Công an TP Hà Nội ra quân phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Công an Hà Nội: Đặt công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở mức cao nhất

Công an Hà Nội: Đặt công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở mức cao nhất

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khí thế, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Khí thế, quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Công an Hà Nội ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng lần thứ XIII

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng

Sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng

Hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII

Hàng trăm kế hoạch, phương án bảo vệ Đại hội XIII

Công an Thành phố Hà Nội ra quân, đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công an Thành phố Hà Nội ra quân, đảm bảo an ninh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ra quân bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa phương án bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Bộ Công an bố trí lực lượng nhiều vòng, nhiều lớp bảo vệ Đại hội XIII của Đảng

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ sớm, từ xa các phương án, kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng