Báo chí CAND sẽ đổi mới theo hướng 'Tích hợp, hội tụ và chia sẻ'

Báo chí CAND sẽ đổi mới theo hướng 'Tích hợp, hội tụ và chia sẻ'

Tròn một năm Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) được thành lập và hoạt động theo mô hình tổ chức mới....
'Kính chiếu yêu' và 'gậy như ý'

'Kính chiếu yêu' và 'gậy như ý'

Bộ Tư pháp: Nỗ lực thực hiện Chỉ thị 20 về công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Bộ Tư pháp: Nỗ lực thực hiện Chỉ thị 20 về công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Truyền khát vọng cho thế hệ trẻ

Truyền khát vọng cho thế hệ trẻ

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

Chống diễn biến hòa bình: Không thể phủ nhận thành quả cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng

Cán bộ, chiến sĩ CAND học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII

Cán bộ, chiến sĩ CAND học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XII

Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay

Ngăn chặn sự tha hóa của công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Hương Trà: Hơn 1.700 cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng chính trị đầu năm học mới

Chuẩn bị cầu truyền hình trực tiếp '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Chuẩn bị cầu truyền hình trực tiếp '50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'

Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về xây dựng Đảng cho cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại, Bộ Công an

Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về xây dựng Đảng cho cán bộ, chiến sỹ Cục Đối ngoại, Bộ Công an

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền ở cơ sở

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền ở cơ sở

Báo chí góp phần lan tỏa những giá trị tích cực

Tuyên giáo đi trước, mở đường

Tuyên giáo đi trước, mở đường

Tăng cường công tác tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội để phát triển Đà Nẵng hiện đại, mang tầm quốc tế

Tăng cường công tác tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội để phát triển Đà Nẵng hiện đại, mang tầm quốc tế

Khẳng định vai trò 'đi trước, mở đường'

Khẳng định vai trò 'đi trước, mở đường'

Tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên giáo

Tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên giáo

Tổ chức hai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu '90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam' và '90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo'

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc

Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước

Phòng và chống biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước