Xã hội hóa đăng kiểm: Hạn chế tiêu cực thế nào?

    Gốc

    Vẫn cần có nhiều yếu tố để hạn chế tiêu cực có thể xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm tư nhân...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0805&home=detail&id=b21d82383280cb&page=category