World of Warcraft: chờ đón phiên bản mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Với hơn 11 triệu game thủ 'trong tay', World of Warcraft hiện là game nhập vai trực tuyến thành công nhất trong lịch sử.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=11365&t=pcolarticle