Wonder khởi động tour châu Âu

    Gốc

    Hanoinet - Huyền thoại Motown Stevie Wonder sẽ biểu diễn một seri hoàn nhạc ở châu Âu lần đầu tiên trong gần một thập niên.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=24&NewsId=66085