WB lập Quỹ Đầu tư khí hậu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua việc thành lập Quỹ Đầu tư khí hậu với số vốn ban đầu khoảng 5 tỷ USD...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=717c1ede7c0172&page=category