Vườn hồng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    * Anh Bồ Câu ơi, người yêu em cứ xúi em đi xem bói, nhưng em không đi. Rủi thầy bói bảo em và cô ấy xung khắc hay không hợp tuổi thì biết làm sao! (tran thanh toan, yahoo)

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200840/20081004150904.aspx