VN thiếu nhà cung cấp linh kiện lắp ráp ô tô

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Hiện nay Việt Nam có 50 doanh nghiệp lắp ráp ô tô, trong khi mới có 60 doanh nghiệp cung cấp linh kiện, phụ kiện nhưng chưa đồng bộ.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/253835/Default.aspx