VN ghi nhận những diễn biến tích cực ở Trung Đông

    Báo VTC News
    Gốc

    Đại sứ Hoàng Chí Trung, Phó Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận một số diễn biến tích cực trong tiến trình hòa bình Trung Đông thời gian qua.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/277537/Default.aspx