VKSND huyện Cư Kuin kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại 4 UBND xã

Về cơ bản, UBND các xã đã quản lý tốt những người chấp hành án theo hồ sơ của Cơ quan THAHS Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) bàn giao. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số thiếu sót nhỏ và đã khắc phục ngay sau khi được đoàn trực tiếp kiểm sát chỉ ra.

 Đồng chí Phan Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cư Kuin (Trưởng đoàn) thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại UBND 4 xã.

Đồng chí Phan Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cư Kuin (Trưởng đoàn) thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự tại UBND 4 xã.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023, VKSND huyện Cư Kuin phối hợp cùng HĐND và Ủy ban MTTQVN huyện Cư Kuin trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Ea Bhốk, Dray Bhăng, Ea Hu và Ea Tiêu.

Sau khi đồng chí Phan Văn Sơn, Phó Viện trưởng VKSND huyện Cư Kuin (Trưởng đoàn) thông qua Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp về công tác thi hành án hình sự, Chủ tịch UBND các xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác quản lý, giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện tại địa phương.

Qua các buổi trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát nhận thấy, các đơn vị về cơ bản đã quản lý tốt những người chấp hành án theo hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Cư Kuin bàn giao. Tuy nhiên, công tác này của UBND các xã còn một số thiếu sót nhỏ như: tại biên bản làm việc của Cơ quan thi hành án hình sự công an huyện với người chấp hành án treo, đại diện UBND xã đã ký tên, đóng dấu nhưng tại mục thành phần tham gia buổi làm việc chưa ghi tên đại diện của UBND xã; một số bản nhận xét đối với người chấp hành án đã ký tên chủ tịch UBND xã nhưng chưa tiến hành đóng dấu theo quy định….

Các thiếu sót nêu trên đã được UBND các xã khắc phục ngay sau khi được đoàn trực tiếp kiểm sát chỉ ra.

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát cũng đã nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn của từng địa phương, đồng thời đã giải đáp, trực tiếp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong công tác thi hành án hình sự.

VKSND huyện Cư Kuin đã ban hành các kết luận và đề UBND các xã tiếp tục phát huy các ưu điểm để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo luật định./.

Quang Thành - Hải Âu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-huyen-cu-kuin-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-tai-4-ubnd-xa-135775.html