Vincom chính thức niêm yết 80 triệu cổ phiếu

    1 đăng lạiGốc

    Trong phiên đầu tiên niêm yết, có 307.840 cổ phiếu Vincom được chuyển nhượng ở mức giá 125.000 đồng/cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=3244a2ca1a955a&page=category