Vietinbank công bố khung tài chính bền vững

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam VietinBank vừa công bố khung tài chính bền vững của ngân hàng, góp phần thực hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ và khách hàng đạt mục tiêu phát thải ròng bằng '0'.

Đặc biệt, khung tài chính bền vững của Ngân hàng VietinBank đã được Công ty hàng đầu về nghiên cứu, xếp hạng và dữ liệu ESG – Morningstar Sustainalytics đánh giá là “đáng tin cậy, có tác động lớn và phù hợp”.

Khung tài chính bền vững của VietinBank.

Khung tài chính bền vững của VietinBank.

Khung tài chính bền vững đưa ra các định hướng của VietinBank trong việc tài trợ và quản lý các khoản tài trợ cho mục đích phát triển bền vững theo bốn trụ trụ cột chính, từ mục đích sử dụng vốn, quy trình đánh giá và lựa chọn hạng mục tài trợ cho đến quản lý sử dụng vốn và báo cáo.

Trước đó, VietinBank dành 5.000 tỷ đồng trong chương trình Green UP để cung cấp nguồn vốn ưu đãi cho các phương án, dự án mang lại lợi ích về môi trường và xã hội thuộc các lĩnh vực như năng lượng xanh, xuất khẩu xanh (dệt may, vải, da giày, cà phê, gạo, gỗ, thủy sản), công trình xanh.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/vietinbank-cong-bo-khung-tai-chinh-ben-vung-245750.htm