Việc lập thêm các trường ĐH không phải là giải pháp hữu hiệu nhất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các điều tra xã hội cho thấy 75% lực lượng lao động trong xã hội cần được đào tạo để áp dụng ngay một kỹ năng phù hợp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=66910