Vì sao cổ đông sáng lập Ngân hàng Hồng Việt đòi rút vốn?

    4 đăng lạiGốc

    400 tỷ đồng góp vốn nằm “bất động”, giấy phép thành lập chưa thấy tăm hơi, cổ đông sáng lập Ngân hàng Hồng Việt đã kiến nghị rút vốn...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0804&home=detail&id=827ea9b4326515&page=category