Vàng phá vỡ thế “bế tắc”

    Gốc

    Những số liệu ảm đạm về tình trạng thất nghiệp của Mỹ đủ sức đẩy giá vàng thế giới tiến một bước đáng kể phiên hôm qua...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=3079ac8c763110&page=category