Văn hóa thổi giá ăn sâu vào DN và người bán hàng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội nhắc lại câu nói cũ rằng không có cây đũa thần giải quyết vấn đề giá cả mà cần các biện pháp đồng bộ, nhất là từ khâu sản xuất đến lưu thông…

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=120262