Vai trò của tổ chức Đảng trong cơ quan hội quần chúng

Chiều 22/9, Đoàn khảo sát của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì, làm việc với Thành ủy Hà Nội về việc khảo sát phục vụ tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TƯ ngày 27-6-2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, chủ trì cuộc làm việc với Đoàn khảo sát.

Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với 50 tổ chức đảng trực thuộc và gần 46 vạn đảng viên. Đối với các hội quần chúng, hiện thành phố có 3.711 hội. Các hội đã tích cực tham gia phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy tính tích cực trong việc tập hợp, đoàn kết, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được sau 15 năm thực hiện Quy định 171. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc quản lý của các cấp ủy, chính quyền đối với các hội quần chúng trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề xuất, kiến nghị với Trung ương 4 nhóm nội dung. Trên cơ sở triển khai thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, việc sửa đổi Quy định số 171 là hết sức cần thiết, phù hợp với thực tiễn hiện nay; việc sửa đổi Quy định mới cần tránh việc hành chính hóa các hội; đặc biệt cần phát huy được vai trò của tổ chức Đảng trong các cơ quan hội quần chúng một cách thực chất. Trên cơ sở Quy định số 171, việc sửa đổi và ban hành Quy định mới cần có quy định khung để các đơn vị, địa phương triển khai cho phù hợp với thực tiễn ở mỗi địa phương, trong đó chú trọng tăng cường phân cấp, ủy quyền.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/vai-tro-cua-to-chuc-dang-trong-co-quan-hoi-quan-chung-193865.htm