Tỷ phú nuôi tôm "chưa bao giờ thất bại"

    Gốc

    "Tui nuôi tôm công nghiệp tới nay đã 10 năm - 17, 18 vụ; khó thì có, nhưng chưa thua vụ nào hết trơn!", ông Trần Văn Của (Cà Mau) cho biết như vậy. Đến năm nay tổ hợp của ông đã 70 thành viên, 215 đầm nuôi (71ha), theo kế hoạch đặt ra sẽ thu 30 tỷ, lợi nhuận ước đạt 8 tỷ.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/10/100981.cand