Tỷ lệ công trình xây dựng có phép tăng hơn 130%

    Gốc

    Hanoinet - Từ đầu năm đến nay, lực l­ượng thanh tra xây dựng quận và cán bộ TTXD của 20 phư­ờng quận Hai Bà Tr­ưng đã tăng c­ường kiểm tra giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn, qua đó lập biên bản 94 tr­ường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 20 trư­ờng hợp,

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=73150