Tuyên Quang đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Từ nay đến hết năm 2009, Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, có biện pháp hỗ trợ cho các thành phần kinh tế thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách "kích cầu" của Chính phủ để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án công nghiệp trọng điểm như Nhà máy giấy và bột giấy An Hòa, Nhà máy xi-măng Tân Quang. Đẩy mạnh thực hiện các dự án về giao thông, hoàn thành nâng cấp quốc lộ 37 đoạn Đèo Khế - thị xã Tuyên Quang; đường Yên Hoa - Thượng Giáp; khởi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2C; các tuyến đường huyện thuộc dự án giao thông nông thôn và các công trình xây dựng trọng điểm như bảo tàng, trung tâm hội nghị, quảng trường tỉnh...

    Trong hai ngày 13 và 14-7, Tỉnh ủy Bắc Cạn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm 2009. Sáu tháng đầu năm nay, trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, tỉnh Bắc Cạn đã triển khai thực hiện các giải pháp có tính đột phá nhằm phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn để duy trì và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành; vì thế tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, cụ thể tốc độ tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm ước đạt 7,6%, cao hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2008. Trong sáu tháng cuối năm, Tỉnh ủy Bắc Cạn tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, đặc biệt chú trọng các giải pháp kích cầu phát triển sản xuất, kinh doanh, trước mắt tập trung tháo gỡ những khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp, chủ đầu tư. Đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, ổn định phát triển đời sống sản xuất cho nhân dân. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng cơ bản; thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, các chủ trương chính sách về y tế, giáo dục, việc làm, xóa đói, giảm nghèo... Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh công tác giải ngân các nguồn vốn... Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2009 của tỉnh.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=152735&sub=131&top=38