Tự tạo hình chủ đề game cho di động trong 5 phút

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Không phải mất tiền cài đặt ở các cửa hàng hay tải theme của người khác, bạn có thể tự làm cho mình bộ hình chủ đề ưng ý trong thời gian rất ngắn.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Cong-nghe/2008/03/3B9AE302