Từ Hoàng thành đến đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Sau sự kiện phát hiện dấu tích Hoàng thành Thăng Long vài năm trước, khảo cổ học Hà Nội trong năm 2007 lại suýt một phen thăng hoa bởi sự phát hiện hai di tích quan trọng khác nữa là đàn Nam Giao và đàn Xã Tắc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/154948