Tự cai nghiện thành công

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Đoàn Minh Phước thật sự sợ hãi trước cái chết của anh trai vì tiêm chích ma túy.Phước cách ly khỏi đám bạn nghiện, gói ghém quần áo, lương thực mang lên núi để tự cai nghiện. Qua bao vật vã,Phước thành công và "xuống núi" tham gia đội ngũ giáo dục đồng đẳng phòng, chống ma túy của tỉnh Quảng Nam.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/80898.cand