TTC Land (SCR) hé lộ danh sách 3 chủ nợ đồng ý hoán đổi 349,3 tỷ đồng nợ vay thành cổ phần

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR - sàn HOSE) lên kế hoạch phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi 349,3 tỷ đồng nợ vay, dự kiến triển khai trong năm 2024 đến quý I/2025.

Ngày 22/5, TTC Land thông qua phương án phát hành 34,93 triệu cổ phiếu hoán đổi tổng 349,3 tỷ đồng nợ, cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến quý I/2025.

Trong đó, mục đích phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hiện hữu của các chủ nợ, tái cơ cấu tài chính của TTC Land.

Danh sách chủ nợ đồng ý hoán đổi cổ phiếu tại TTC Land

Danh sách chủ nợ đồng ý hoán đổi cổ phiếu tại TTC Land

Ngoài ra, TTC Land còn công bố danh sách chủ nợ hoán đổi gồm CTCP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ; CTCP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ vay để lấy 5,4 triệu cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 1,26% vốn điều lệ; và CTCP Thành Thành Nam sẽ hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ vay lấy 568.958 cổ phiếu, nâng sở hữu từ 0%, lên 0,13% vốn điều lệ.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 68,97 tỷ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,8 tỷ đồng, tăng 142,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 26,1%, lên 40,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 31,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 6,74 tỷ đồng, lên 27,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 3,1%, tương ứng tăng thêm 2,04 tỷ đồng, lên 67,19 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 44,5%, tương ứng tăng thêm 24,31 tỷ đồng, lên 78,96 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 78%, tương ứng giảm 17,15 tỷ đồng, về 4,83 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, TTC Land tiếp tục ghi nhận lỗ 55,89 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 55,47 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp mà TTC Land tạo ra trong quý đầu năm 2024 không đủ trả chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ đóng góp của doanh thu tài chính.

TTC Land thuyết minh thêm doanh thu tài chính chủ yếu ghi nhận 29,1 tỷ đồng từ thu nhập lãi cho vay; 23,3 tỷ đồng từ thu nhập hợp tác kinh doanh; 11,1 tỷ đồng từ cổ tức, lợi nhuận được chia…

Trong năm 2024, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7,09 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành 44,3% so với kế hoạch năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/5, cổ phiếu SCR giảm 30 đồng, về 7.060 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/ttc-land-scr-he-lo-danh-sach-3-chu-no-dong-y-hoan-doi-3493-ty-dong-no-vay-thanh-co-phan-post345793.html