Trường mầm non cho con công nhân

    Gốc

    Với khoản tiền 500.000 đồng/tháng, rẻ hơn gửi con ở các nhóm trẻ gia đình. Mà ở các nhóm trẻ, họ chỉ giữ, không dạy gì hết. Gửi con vào đây, chúng tôi rất an tâm. Cháu về nhà lanh lợi, hát líu lo suốt ngày. Đặc biệt, cháu rất ngoan, lễ phép

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/238372.asp