Trung thu 2007: Ngày hội văn hóa Việt – Hàn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT-  Bảo tàng Dân tộc học hôm nay khai mạc chương trình Trung thu 2007: Lễ hội văn hóa Việt – Hàn với sự tham dự của hàng trăm trẻ em từ Trung tâm Phúc Tuệ, Hy Vọng, làng Hòa Bình và một số trường tiểu học.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105715&sub=134&top=43