Trong từng nhịp thở | Phóng sự tài liệu | 28/05/2024

Từ việc nhận thức các nguồn gây ô nhiễm không khí đến việc ô nhiễm không khí không có đường biên, mỗi người cùng hành động để có một bầu không khí trong lành cho cuộc sống đô thị, trong từng nhịp thở của bản thân và cộng đồng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/trong-tung-nhip-tho-phong-su-tai-lieu-28-05-2024-240301.htm