Trình Chính phủ dự thảo Luật Quy hoạch đô thị

    Gốc

    Ngày 23/7, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo Luật Quy hoạch đô thị, gồm 7 chương và 77 điều, trong đó quy định cụ thể về việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các quy hoạch đô thị.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259945/Default.aspx