Triển lãm Không gian văn hóa  cồng chiêng các dân tộc Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND-  Trong khuôn khổ Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, sáng 19-11, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sở Văn hóa -  Thông tin Đác Lắc tổ chức triển lãm Không gian văn hóa cồng chiêng các dân tộc Việt Nam tại Đác Lắc.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110192&sub=134&top=43