Trên 1.000 tỷ đồng cấp điện cho các thôn, buôn Tây Nguyên

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Dự án sẽ cấp điện cho 116.067 hộ gia đình ở 1.200 thôn, buôn, chủ yếu là các thôn, buôn nằm ở vùng sâu, vùng xa của 5 tỉnh Tây Nguyên đang được EVN thúc đẩy.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/267962/Default.aspx