Trẻ em dân tộc Chứt hào hứng học bơi, phòng chống đuối nước

Lớp học bơi được tổ chức miễn phí giúp trẻ em dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh rèn luyện thể chất và trang bị kỹ năng về phòng, chống đuối nước.

 Xã Hương Liên (huyện Hương Khê) đang triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2024. Chương trình nhằm giúp trẻ em rèn luyện thể chất, trang bị các kỹ năng trong bơi lội và có một mùa hè an toàn, bổ ích.

Xã Hương Liên (huyện Hương Khê) đang triển khai chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2024. Chương trình nhằm giúp trẻ em rèn luyện thể chất, trang bị các kỹ năng trong bơi lội và có một mùa hè an toàn, bổ ích.

 Đặc biệt, tổ dạy bơi đã phối hợp với tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức dạy bơi miễn phí cho các em học sinh dân tộc Chứt tại bản Rào Tre.

Đặc biệt, tổ dạy bơi đã phối hợp với tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng tổ chức dạy bơi miễn phí cho các em học sinh dân tộc Chứt tại bản Rào Tre.

 Lớp học bơi năm 2024 có 20 em là người dân tộc Chứt; được tổ chức tại bể bơi của Trường Tiểu học Hương Liên.

Lớp học bơi năm 2024 có 20 em là người dân tộc Chứt; được tổ chức tại bể bơi của Trường Tiểu học Hương Liên.

 Các em rất hào hứng học tập, tích cực tập luyện.

Các em rất hào hứng học tập, tích cực tập luyện.

Toàn huyện Hương Khê đang kêu gọi các nguồn xã hội hóa, phấn đấu mở ít nhất 330 lớp, dạy bơi miễn phí cho khoảng 4.500 trẻ em; phấn đấu 85% trẻ em từ 8 đến dưới 15 tuổi trên địa bàn có kỹ năng và biết bơi an toàn.

Dương Chiến

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tre-em-dan-toc-chut-hao-hung-hoc-boi-phong-chong-duoi-nuoc-post268341.html