Trẻ 4 tháng tuổi học ở đâu?

    Gốc

    Luật Lao động cho phép phụ nữ nghỉ hậu sản 4 tháng, trong khi trường mầm non nhận học sinh từ 12 tháng tuổi trở lên, vậy 8 tháng còn lại phải tính thế nào?

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080916224419.aspx