TPHCM kiến nghị: Sớm thống nhất lộ trình lương tối thiểu tại các doanh nghiệp

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    (SGGP).- UBND TPHCM vừa kiến nghị Trung ương sớm hoàn thiện, thống nhất lộ trình tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

    Mức lương tối thiểu hiện nay cũng chưa tạo “đường vạch an toàn” cho người lao động khi mà chi phí sinh hoạt tối thiểu trên thực tế cao hơn rất nhiều. Mức lương tối thiểu đang chậm được điều chỉnh, nặng hình thức. Thậm chí chưa được tính đến việc áp dụng cho cụ thể từng ngành, nhất là với những ngành đặc thù, môi trường làm việc nguy hiểm, độc hại. Định hướng chung của việc áp dụng chính sách tiền lương tối thiểu là ngày càng phải thể hiện quan điểm không can thiệp sâu, không làm thay và từng bước mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp tự áp dụng, thỏa thuận tiền lương với người lao động. Nhà nước cần luật hóa tiền lương tối thiểu theo cơ chế thị trường, trên cơ sở tôn trọng sự thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp với người lao động cần xây dựng hệ thống thang bảng lương rõ ràng, có những điều chỉnh hợp lý theo từng giai đoạn sản xuất vừa đảm bảo yêu cầu quản lý của Nhà nước vừa tạo sự chủ động của doanh nghiệp. LỘC NAM

    Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2009/8/200143/