Top 10 mô tô mini đường phố tốt nhất năm 2024

Trang HotCars đã phân tích những chiếc mô tô mini tốt nhất năm 2024 dựa trên các tiêu chí như giá bán, hiệu suất, tính dễ sử dụng và yếu tố thú vị.

1. Honda Trail 125 ABS: 9,5/10 (giá bán lẻ 4.099 USD).

1. Honda Trail 125 ABS: 9,5/10 (giá bán lẻ 4.099 USD).

2. Honda Grom: 9,25/10 (giá bán lẻ: 3.599 USD).

3. Honda Monkey ABS: 9/10 (giá bán lẻ: 4.299 USD).

4. Kawasaki Z125 Pro: 9/10 (giá bán lẻ: 3.649 USD).

5. Benelli TNT 135: 9/10 (giá bán lẻ: 3.199 USD).

6. Honda Super Cub C125 ABS: 9/10 (giá bán lẻ: 3.899 USD).

7. Italjet Dragster: 8,75/10.

8. Honda Navi: 8,5/10 (giá bán lẻ: 1.807 USD).

9. CFMoto Papio SS: 8,25/10 (giá bán lẻ: 3.299 USD).

10. Kymco Spade: 8,25/10 (giá bán lẻ: 3.399 USD).

Minh Quân

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/top-10-mo-to-mini-duong-pho-tot-nhat-nam-2024-192240226172159096.htm